logo

MEHEFIN 15 - 22 JUNE 2019

croeso
Welcome

Cerddoriaeth fyw
Live Music

Jamie Smith's MABON
Jamie Smith's MABON
15/06/19

Cerddoriaeth
music

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno "Dathliad Penblwydd Mawr Bronwen"
Music in Criccieth at the Festival presents: "Bronwen's Big Birthday Bash"
16/06/19

Darlith
Lecture

Darlith Goffa David Lloyd George, "David Lloyd George - Politician as Prophet"
David Lloyd George Memorial Lecture, "David Lloyd George - Politician as Prophet"
17/06/19

Gweithdy Crefft efo Andi Chell
Craft Workshop with Andi Chell

‘Cyflwyniad i greu paentiadau nodwyddau ffelt’
‘Beginners introduction to creating needle felt paintings’
19/06/19

Gweithdy Crefft efo Kitty & Flo
Craft Workshop with Kitty & Flo

‘Defnyddio tecstiliau i wneud tlysau’
‘Brooch making using textiles’
19/06/19

Cerddoriaeth
music

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno 'y brithyll'
Music in Criccieth at the Festival presents: 'The Trout'
19/06/19

SIAMPEN YN ERBYN Y BYD
CHAMPAGNE v THE WORLD

gyda Morfudd Richards a Sian Lloyd
with Morfudd Richards & Sian Lloyd
20/06/19

Gweithdy Crefft efo Mel Roberts
Craft Workshop with Mel Roberts

Mosaic Workshop with Mel Roberts of Mazin Mosaics
Mosaic Workshop with Mel Roberts of Mazin Mosaics
21/06/19

Cerddoriaeth fyw a dawnsio
Live Music & Dancing

London Swing Orchestra
London Swing Orchestra
21/06/19