logo

27 Mai tan 5 Mehefin 2022 27th May to 5th June 2022

croeso
Welcome

CYMRU YN ERBYN Y BYD
WALES v THE WORLD

mewn cydweithrediad efo Gwin Dylanwad, Dolgellau
in conjunction with Dylanwad Wine, Dolgellau
27/05/22

Cerddoriaeth
music

Gershwin Gang
Gershwin Gang
28/05/22

Cerddoriaeth Fyw
Live Music

Pedwarawd telyn CLOUDS
CLOUDS Harp Quartet
01/06/22

Darlith
Lecture

Darlith Goffa David Lloyd George, The Right Hon. Carwyn Jones former First Minister of Wales
David Lloyd George Memorial Lecture, Y Gwir Anrh Carwyn Jones cyn Brif Weinidog Cymru
02/06/22

Cerddoriaeth fyw
Live Music

Johns’ Boys Male Chorus
Johns’ Boys Male Chorus
03/06/22

Cerddoriaeth fyw a dawnsio
Live Music & Dancing

Made in Liverpool
Made in Liverpool
04/06/22