logo

13-21 Gorffennaf 2024 13-21 July 2024

cysylltu aC archebu
Contact & Booking

SUT I ARCHEBU TOCYNN

AR-LEIN trwy  www.ticketsource.co.uk/whats-on?q=criccieth

ARCHEBU PERSONOL: yn Newsday, Stryd Fawr, Criccieth, from 1st April

Nodwch, os gwelwch yn dda: Ni allwn dderbyn taliadau â cherdyn ond trwy Ticketsource.

Ni fydd modd cyfnewid tocynnau, nac ad-dalu’r arian.

Mae MYNEDIAD ar gyfer pobl anabl yn foddhaol yn y rhan fwyaf o fannau.  Serch hynny, pan fyddwch yn archebu tocynnau oddi wrth y Trefnwyr byddai’n werth sôn am eich anghenion, er mwyn sicrhau sedd addas.

info@cricciethfestival.org.uk

Mae’r wybodaeth yma’n gywir adeg ei chyhoeddi  (Ebrill 2024).

Mae Trefnwyr yr Ŵyl yn cadw’r hawl i newid unrhyw ran o’r rhaglen.

HOW TO BOOK YOUR TICKETS

ONLINE via  www.ticketsource.co.uk/whats-on?q=criccieth

IN PERSON at Newsday, High Street, Criccieth, from 1st April

Please note: We are not able to accept card payments except via Ticketsource

Tickets cannot be exchanged or money refunded.

ACCESS is satisfactory in most venues for the disabled. It is advisable to check with the Organisers when placing an order, so that special needs can be met wherever possible.

info@cricciethfestival.org.uk

The information is correct at publication (April 2024).

The Festival Organisers reserve the right to make changes to any part
of the programme.