logo

MEHEFIN 13 - 20 JUNE 2020

cysylltu aC archebu
Contact & Booking

SUT I ARCHEBU TOCYNN

 

 

ARCHEBU PERSONOL

Yn Newsday, y Tea Room a Swyddfa’r Post, Stryd Fawr, Criccieth.

Gellir, defnyddio cardiau credyd/debyd trwy ddilyn dolenni ar bob digwyddiad a phrynu ar-lein.

Ni fydd modd cyfnewid tocynnau, nac ad-dalu’r arian.

Mae MYNEDIAD ar gyfer pobl anabl yn foddhaol yn y rhan fwyaf o fannau. Serch hynny, pan fyddwch yn archebu tocynnau oddi wrth y
Trefnwyr byddai’n werth sôn am eich anghenion, er mwyn sicrhau
sedd addas.

07790 830 367

info@cricciethfestival.org.uk

Mae’r wybodaeth ar y gwefan hon yn gywir adeg ei chyhoeddi
(Ebrill 2019).

Mae Trefnwyr yr Ŵyl yn cadw’r hawl i newid unrhyw ran o’r rhaglen.

HOW TO BOOK YOUR TICKETS

 

 

PERSONAL BOOKING

At Newsday, The Tea Room and The Post Office, High Street, Criccieth.

Credit/Debit cards can be used by following links on each event and buying online.

Tickets cannot be exchanged or money refunded.

ACCESS is satisfactory in most venues for the disabled. It is advisable to check with the Organisers when placing an order, so that special needs can be met wherever possible.

07790 830 367

info@cricciethfestival.org.uk

The information on this website is correct at publication (April 2019).

The Festival Organisers reserve the right to make changes to any part
of the programme.