logo

MEHEFIN 13 - 20 JUNE 2020

digwyddiadau
Events

Sadwrn 13eg Mehefin Saturday 13th June

Cerddoriaeth fyw

Y Neuadd Goffa 8.00yh, drysau a bar yn agor am 7yh
Johns’ Boys Male Chorus
Enillwyr cystadlaethau corau meibion Côr Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn 2019 yn ogystal â chystadleuaeth “Côr y Byd” yn Llangollen yn 2019
Tocynnau: £15

Live Music

The Memorial Hall 8.00pm, doors and bar open at 7pm
Johns’ Boys Male Chorus
Winners of the Côr Cymru, National Eisteddfod of Wales and Llangollen International Eisteddfod male voice choir competitions in 2019 and 2019 winners of the “Choir of the World” competition at Llangollen
Tickets: £15

Llun 15eg Mehefin Monday 15th June

Darlith "Lloyd George and Boris Johnson: polar opposites or not?"

drws 7.00yh, 7.30 yh Capel Y Traeth, Criccieth (Traddodir yn Saesneg)
Darlith Goffa David Lloyd George, Guto Harri
Guto Harri Darlledwr, Ymgynghorydd Cyfathrebu ac ysgrifennwr. Cyn Brif Ohebydd Gwleidyddol y BBC, cyn Llefarydd a Chyfarwyddwr Materion Allanol Boris Johnson tra’n Faer Llundain a chyn Gyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Corfforaethol NewsUK

Noddir gan: Mrs M George a Chadeirydd Cyngor Gwynedd.

Tocynnau: £15 (yn cynnwys lluniaeth ysgafn trwy garedigrwydd Regent Garage, Cricieth www.regentgarage.com)

Lecture “Lloyd George and Boris Johnson: polar opposites or not?”

Doors 7.00 pm, 7.30 pm start, Capel Y Traeth, Criccieth (will be delivered in English)
David Lloyd George Memorial Lecture, Guto Harri
Guto Harri Writer, broadcaster & communications consultant. Former BBC Chief Political Correspondent, Spokesman and Director of External Affairs for Boris Johnson when Mayor of London, and Director of Communications and Corporate Affairs for NewsUK

Sponsored by Mrs M George & The Chairman of Gwynedd Council

Tickets: £15 (including light refreshments courtesy of Regent Garage, Criccieth www.regentgarage.com)

Mercher 17eg Mehefin Wednesday 17th June

Cerddoriaeth Fyw

Y Neuadd Goffa, Cricieth 7.30 yp, drws yn agor 7.00 yp
Pedwarawd telyn CLOUDS
Ffurfiwyd pedwarawd telyn CLOUDS ym 2008 yn y cyfnod pan oedd Elfair Grug Dyer, Rebecca Mills, Esther Swift ac Angelina Warburton yn fyfyrwyr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion, RNCM. Ers hynny maent wedi datblygu o nerth i nerth ac wedi teithio ar hyd a lled Prydain. Mae’r bedair aelod yn delynorion proffesiynol yn gweithio fel unawdwyr, chwaraewyr cerddoriaeth siambr a cherddorfaol ac wedi ymddangos ar lwyfanau Cadogan Hall, y Barbican, Royal Albert Hall a Neuadd Dewi Sant Caerdydd.
£12 This event is sponsored by the Chapman Charitable Trust

Live Music

The Memorial Hall, Criccieth. 7.30 pm, doors open at 7.00pm
CLOUDS Harp Quartet
CLOUDS Harp Quartet was formed in 2008 when Elfair Grug Dyer, Rebecca Mills, Esther Swift and Angelina Warburton all studied at the Royal Northern College of Music in Manchester. Since then they have released 4 CDs of original works and toured extensively around the UK. As individuals, all four are established as soloists, chamber and orchestral musicians: including performances at Cadogan Hall, Barbican and Royal Albert Hall, London and St. Davids Hall, Cardiff.
£12 This event is sponsored by the Chapman Charitable Trust

Gwener 19ain Mehefin Friday 19th June

Cerddoriaeth fyw a dawnsio

Y Neuadd Goffa 8.00yh (doors a bar yn agor am 7.00yh)
Toyah Willcox - Up Close and Personal.
Yn ystod y gig acwstig fywiog yma mi fydd Toyah yn perfformio’i senglau a aeth i frig y siartiau a’i chaneuon adnabyddus yn ogystal ag adrodd hanesion am ei gyrfa liwgar dros y deugain mlynedd diwethaf.
Tocynnau: £20

Live Music & Dancing

The Memorial Hall 8.00pm (doors & bar open at 7.00pm)
Toyah Willcox - Up Close and Personal.
A lively unplugged/storytellers style gig, it will include Toyah performing an acoustic set of her loved hit singles and classic songs, alongside recalling stories from her colourful, forty year career.
Tickets: £20