logo

27 Mai tan 5 Mehefin 2022 27th May to 5th June 2022

digwyddiadau
Events

Nos Wener 27 Mai/May 27th Friday

CYMRU YN ERBYN Y BYD

Y Neuadd Goffa am 7.30yh
mewn cydweithrediad efo Gwin Dylanwad, Dolgellau
Dewch i brofi pedwar gwin o Gymru (un pefriog, un gwyn, un rosé ac un coch) a phedwar o winoedd cyfatebol o wledydd eraill y byd

(dros 18 Yn unig)

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

£20

WALES v THE WORLD

The Memorial Hall 7.30pm
in conjunction with Dylanwad Wine, Dolgellau
Enjoy tasting 4 wines from Wales (a sparkling, a white, a rosé and a red) and 4 corresponding wines from elsewhere in the world

 (over 18 only)

Book early – limited numbers

£20

Nos Wener 28 Mai/May28th Friday

Cerddoriaeth

Y Neuadd Goffa 7.30yh, drws yn agor 7.00yh
Gershwin Gang
Jazz swing band
£15 on a table, £5 Balcony

music

The Memorial Hall 7.30pm, doors open at 7pm
Gershwin Gang
Jazz swing band
£15 on a table, £5 Balcony

Nos Fercher 1 Mehefin/June 1st Wednesday

Cerddoriaeth Fyw

Y Neuadd Goffa, Cricieth 7.30 yp
Pedwarawd telyn CLOUDS
Ffurfiwyd pedwarawd telyn CLOUDS ym 2008 yn y cyfnod pan oedd Elfair Grug Dyer, Rebecca Mills, Esther Swift ac Angelina Warburton yn fyfyrwyr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion, RNCM. Ers hynny maent wedi datblygu o nerth i nerth ac wedi teithio ar hyd a lled Prydain. Mae’r bedair aelod yn delynorion proffesiynol yn gweithio fel unawdwyr, chwaraewyr cerddoriaeth siambr a cherddorfaol ac wedi ymddangos ar lwyfanau Cadogan Hall, y Barbican, Royal Albert Hall a Neuadd Dewi Sant Caerdydd.
£12 This event is sponsored by the Chapman Charitable Trust

Live Music

The Memorial Hall, Criccieth. 7.30 pm
CLOUDS Harp Quartet
CLOUDS Harp Quartet was formed in 2008 when Elfair Grug Dyer, Rebecca Mills, Esther Swift and Angelina Warburton all studied at the Royal Northern College of Music in Manchester. Since then they have released 4 CDs of original works and toured extensively around the UK. As individuals, all four are established as soloists, chamber and orchestral musicians: including performances at Cadogan Hall, Barbican and Royal Albert Hall, London and St. Davids Hall, Cardiff.
£12 This event is sponsored by the Chapman Charitable Trust

Nos Iau 2 Mehefin/June 2nd Thursday

Darlith

Y Neuadd Goffa am 7.30yh (Traddodir yn Saesneg)
Darlith Goffa David Lloyd George, The Right Hon. Carwyn Jones former First Minister of Wales

Noddir gan: Mrs M George a Chadeirydd Cyngor Gwynedd.

Tocynnau: £15 (yn cynnwys lluniaeth ysgafn trwy garedigrwydd Regent Garage, Cricieth www.regentgarage.com)

Lecture

The Memorial Hall at 7.30 pm (will be delivered in English)
David Lloyd George Memorial Lecture, Y Gwir Anrh Carwyn Jones cyn Brif Weinidog Cymru

Sponsored by Mrs M George & The Chairman of Gwynedd Council

Tickets: £15 (including light refreshments courtesy of Regent Garage, Criccieth www.regentgarage.com)

Nos Wener 3 Mehefin/June 3rd Friday

Cerddoriaeth fyw

Y Neuadd Goffa 7.30yh
Johns’ Boys Male Chorus
Enillwyr cystadlaethau corau meibion Côr Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn 2019 yn ogystal â chystadleuaeth “Côr y Byd” yn Llangollen yn 2019
Tocynnau: £15

Live Music

The Memorial Hall 7.30pm
Johns’ Boys Male Chorus
Winners of the Côr Cymru, National Eisteddfod of Wales and Llangollen International Eisteddfod male voice choir competitions in 2019 and 2019 winners of the “Choir of the World” competition at Llangollen
Tickets: £15

Nos Sadwrn 4 Mehefin/June 4th Saturday

Cerddoriaeth fyw a dawnsio

The Memorial Hall at 8.00pm (doors and bar open at 7.15pm)
Made in Liverpool
Dewch i brofi a mwynhau un o fandiau preswyl y Cavern Club yn perfformio cerddoriaeth y ffenomen gerddorol orau a mwyaf llwyddiannus erioed o bosibl sef y Beatles
Tocynnau: £15

Live Music & Dancing

The Memorial Hall at 8.00pm (doors and bar open at 7.15pm)
Made in Liverpool
Enjoy and experience one of the Cavern Club’s resident bands playing the music of arguably the greatest and most successful music phenomenon ever, The Beatles
Tickets: £15